Travel Account

Diners Club Travel Account

Przedstawiamy jeden z produktów Programu Kart Firmowych, Diners Club Travel Account tzw. „konto centralne”.

Produkt ten przeznaczony jest do regulowania kosztów podróży służbowych. Jest to idealne rozwiązanie, które daje gwarancję przejrzystości wydatków dla nieograniczonej liczby pracowników. Dzięki Diners Club Travel Account Firma wprowadza jedną płatność miesięcznie zamiast wielu za poszczególne faktury, co w znaczny sposób upraszcza proces księgowania oraz pozwala na szczegółowe raportowanie dokonanych płatności.

 


Korzyści z posiadania Diners Club Travel Account to m.in.:

  • Odroczenie płatności do 59 dni
  • Kompleksowy system raportowania ułatwiający kontrolę nad wydatkami
  • Dzięki prostym zestawieniom, możliwość negocjacji korzystniejszych warunków handlowych z dostawcami
  • Ograniczenie wydatków związanych z wydaniem oraz obsługa kart firmowych
  • Opcjonalny pakiet ubezpieczenia podróżujących pracowników (do 3 współpodróżujących) – gdzie w ramach opłaty rocznej pracownik posługujący się Travel Account otrzymuje ubezpieczenie do 1.000.000 USD bez wypełniania jakichkolwiek dokumentów (wystarczy opłacić podróż lub hotel), natomiast karta bez opcji ubezpieczenia nie wymaga opłaty rocznej

Diners Club Travel Account to produkt do zadań specjalnych, posługiwać się nią może cała firma lub poszczególne działy. Operacje dokonane w danym miesiącu rozliczane są w miesiącu następnym w postaci czytelnego zestawienia.
Ułatwia to tym samym porównanie kosztów w ramach całej firmy co przyczynić się może do wzrostu bieżącej efektywności operacyjnej. To oszczędność i wygoda w jednym.

ZAUFALI NAM
© 2006-2015 - Grupa Travel
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kreacja - Profabrica - 2013
Projektowanie stron WWW