Key Account Management

Podłożem sukcesu Grupy Travel jest duża elastyczność w relacji z klientami, eliminująca narzucanie pewnych utartych schematów. By właściwie zdiagnozować oczekiwania zarówno na początku współpracy, jak i w jej dalszym etapie, firma kładzie nacisk na nieustanny i konstruktywny dialog.

Key Account Management to stała opieka nad współpracą Grupy Travel z klientem korporacyjnym. Key Account Manager odwiedza klientów, przedstawiając im statystyki sprzedaży i wyniki oszczędności, sugeruje efektywne rozwiązania, przedstawia nowe produkty, a przede wszystkim słucha uwag, by następnie w miarę potrzeby właściwe zmodyfikować dedykowany serwis.

Jestem umówiona z Grupą Travel na cykliczne kwartalne spotkania, przeznaczone na analizę naszej współpracy. Na takich spotkaniach często przedstawiam opinie mojego zespołu. Zdarza się, że omawiamy ogólne rzeczy, ale nierzadko skupiamy się na jakiejś szczególnej kwestii. Bardzo sobie cenię taką formę kontaktu, tym bardziej, że podjęte ustalenia są bezpośrednio po spotkaniu wdrażane w życie. Według mnie, prawidłowy Key Account Management to klucz do płynnej i owocnej współpracy.

ZAUFALI NAM
© 2006-2015 - Grupa Travel
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kreacja - Profabrica - 2013
Projektowanie stron WWW