Połączenie Grupa Travel z eTravel

Dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółek eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (nr KRS 0000007976) gdzie eTravel S.A. jest spółką przejmującą a Grupa Travel sp. z o.o. spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie w całości spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej). Dokumenty dotyczące połączenia zostały ogłoszone na darmowych i ogólnodostępnych stronach internetowych www.etravel.pl oraz www.grupatravel.pl

1. Załącznik nr 1 – Plan połączenia spółki eTravel S.A. ze spółką Grupa Travel sp. z o.o.
2. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "eTravel S.A."
3. Załącznik nr 3 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Grupa Travel sp. z o.o."
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki "eTravel S.A." na dzień 1 marca 2017r.
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki "Grupa Travel sp. z o.o." na dzień 1 marca 2017 r.
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zarządu spółki "Grupa Travel sp. z o.o." w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 1 marca 2017 r. wraz z wyceną majątku.

Plan połączenia eTravel S.A. i Grupa Travel sp. z o.o.

Plan połączenia eTravel S.A. z Grupa Travel Sp. z o.o..pdfpdf901.13 KBpobierz »
Załącznik nr 1.pdfpdf1285.07 KBpobierz »
Załącznik nr 2.pdfpdf1141.34 KBpobierz »
Załącznik nr 3.pdfpdf262.38 KBpobierz »
Załącznik nr 4.pdfpdf248.27 KBpobierz »
Załącznik nr 5.pdfpdf435.68 KBpobierz »
Załącznik nr 6.pdfpdf190.35 KBpobierz »
Skrócony bilans spółki eTravel SA.pdfpdf656.44 KBpobierz »
Skrócony bilans spółki Grupa Travel sp. z o.o.pdfpdf617.82 KBpobierz »
ZAUFALI NAM
© 2006-2015 - Grupa Travel
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kreacja - Profabrica - 2013
Projektowanie stron WWW